Профилактика и превенция на усложнения

След успешна остеоинтеграция на имплантите и последващото им натоварване/протезиране едни от възможните усложнения, които може да се случат са: 

  • Perimucositis (Перимукозит) – това е начален стадий на възпаление на венеца около импланта и се изразява в подуване и зачервяване, понякога придружено с кървене. При ранно откриване на проблема и навременна професионална намеса нещата са обратими и без сериозни последствия за пациента. Състоянието може да се забележи от пациента при инспектиране на зъбите и венците по време на рутинна хигиенна поддръжка или от стоматолога при контролен преглед. За да не се стига до възникване и задълбочаване на проблема(развитие на периимплантит) от пациента се изисква да поддържа адекватна и редовна хигиена на устната кухина, същевременно внимателено да инспектира състоянието на зъбите и венците по време на хигиенната поддръжка за евентуални признаци на възпаление. Не на последно място са и редовните профилактични контролни прегледи (3-6 мес.).

 

  • Periimplantitis(Периимплантит) – това е следващия стадий на развитие на възпалението. От перимукозит при ненавременна диагностика и лечение на проблема се стига и до развитието на периимплантит. Освен гореописаните симптоми тука вече се появява и костна загуба около имплантата и загуба на прикрепване на венеца. Взависимост от степента на тежест се образуват венечни джобове с различна дълбочина около шийката на импланта, което само по себе си е предпоставка за натрупването на плака и зъбен камък и допълнително задълбочаване на проблема. След като се диагностицира проблема подхода на лечение е различен взависимост от клиничния случай ,като определящи фактори са: дълбочината на засягане на костта, наличие на достатъчно прикрепена гингива и други специфични за случая околни фактори. Метод на избор понякога са резективни методи на меките тъкани в комбинация с имплантопластика;  регенеративни методи с костозаместване,мемрани и растежни фактори, с предварителна обработка за деконтаминация на имплантната повърхност и околните тъкани. В някои случаи се стига и до премахването на имплантата.

Всичко от горе изброеното може да се избегне с редовна и адекватна хигиенна поддръжка от страна на пациента, като се допълни и с редовни контролни прегледи и професионално почистване на съзъбието.