Протезиране върху импланти

Протезирането както и имплантирането може да бъде имедиатно( веднага с поставянето на импланта) или отложено(след 2-6 месеца във взависимост от спецификата на случая)

Задължително условие за имедиатно имплантиране е наличието на достатъчно здрава кост около импланта и добрата първична стабилност по време на поставяне на импланта. След поставянето на имплантите те също трябва да се добре шинирани в една обща конструкция.

Препоръчително е протезирането да е само върху импланти или само върху собствени зъби на пациента. Изключения се правят в много редки случаи

Протезирането т.е поставянето на зъби става върху другата част на импланта а именно надстройката (абатмънт). Надстройките биват фабрични(стандартни) или могат да се изработят индивидуални. Те са с различна форма във взависимост от типа протезиране. Обикновено за подвижно протезиране се използват надстройки със сферична форма, докато за фиксирано протезиране са с форма на цилиндар(наподобяват изпилено зъбно пънче)

Протезирането върху импланти бива 2 вида:

1.Подвижно протезиране

Подвижното протезиране е в случаите когато имплантите се използват за подобрение на задържането на протезите

  1. Фиксирано протезиране

Фиксираното протезиране е с конструкции (коронки, мостове) които са трайно фиксирани в устата на пациента. Могат да бъдат изработени от различен материал като метал, металокерамика, циркониева керамика…

Според начина на фиксиране могат да бъдат цементирани директно върху надстройката на импланта, или да се фиксират без цемент механично само чрез свързващия винт.

Има и комбинирани варианти при които се използва фиксиращ цемент и свързващ винт.