Поставяне на импланти

Техники за поставяне на импланти

Имедиатно поставени

Имедиатно натоварени

Класически протокол

Техники за поставяне на импланти

Поставянето на имплантат и неговото натоварване може да бъде извършено през различени периоди след изваждането на зъба. Изисква се правилна преценка на случая, за да може да се избере правилния подход, тъй като всеки случай е индивидуален и различен.

При поставянето на импланти основно разчитаме на два начина: имедиатно имплантиране и отложено имплантиране.

При имедиатното имплантиране импланта се поставя непосредствено след изваждането на зъба.

При отложеното имплантиране импланта се поставя след определен период от време след изваждането на зъба.

И двата метода си имат предимства и недостатъци (плюсове и минуси) взависимост от случая, като за окончателното решение при изготвяне на лечебния план се взимат впредвид редица фактори.

За протезирането: имедиатно натоварване и отложено натоварване.

Тук ще разгледаме всеки метод и комбинациите между тях с всичките им предимства и недостатъци.

Имедиатно поставени

За имедиатно имплантиране са говори когато импланта се поставя веднага след екстракцията на зъба.

Основните предимства на този метод са:

Всичко минава на 1 етап с една анестезия от ваденето на зъба до поставянето на имплантите и евентуално извършването на допълнителни намеси(добавяне на костозаместители,мемрани,растежни фактори и т.н.)

При имедиатно имплантиране има по-малка резорбция на кост(стопяване) в сравнение с класическия начин

Времето за чакане от изважденето на зъба до поставянето на окончателната конструкция е по-кратко.

Недостатъци:

Риск от оставяне на инфекция от извадения зъб и компроментиране на резултата

Обикновено при зашиване се придърпват много меки тъканни от съседни области, с което се изисква втора намеса на по-късен етап с цел стабилизиране на резултата в дългосрочен план

Класически метод за поставяне на импланти(отложено имплантиране)

При този метод поставянето на имплант се прави в вече заздравяла зона(кост и меки тъкани). Обикновено след екстракция изчаква се пълно или частично заздравяване на зоната (1-6 месеца) след което се минава на поставянето на имплант/и

Предимства:

По-малък или без риск от оставяне на инфекция която би компроментирала резултата

Повече меки тъкани с който да се работи на следващ етап

Възможност да се използват допълнителни материали при ваденето на зъба на първия етап с цел добро и бързо заздравяване и получаване на предвидим краен резултат

Недостатъци:

Две намеси

Обикновено крайния резултат(поставянето на короната) става на по-късен етап

Кой метод да се избере зависи само от случая. Няма готова схема която да се използва и затова всички случаи се дискутират и след направени прегледи и анализи на рентгенови снимки и скенери 3D се взима окончателното решение.

След поставянето на имплантите идва ред на протезирането. То може да бъде имедиатно или отложено(класическо)

Имедиатно натоварени

За имедиатно натоварване или имедиатно протезиране говорим когато коронките/мостовите конструкции се поставят върху имплантите непосредствено след поставянето на имплантите(най-късно до 1 седмица след поставяне на имплантите)

Предимствата на този метод:

  • Пациента получава зъби веднага или в много кратък срок след намесата
  • Запазва се функционалноста на дъвкателния апарат
  • Запазва се психическия и естетичен комфорт(пацинета не остава без зъб/и)

Недостатъци:

  • Имедиатното протезиране се прави в строго определни случаи(трябва да се налице всички изисквания за този метод на протезиране)

Голям риск от провал на имплантите (неуспешна остеоинтеграция)

Обикновено имедиатните конструкции са временни и се изисква изработване на окончателната конструкция след време с което се оскапява цялата намеса

За класическо натоварване се говори когато конструкциите се поставят след остеоинтеграцията(вкостяването) на импланта( 2-6 месеца)

Предимства на този метод:

  • Предвидим резултат
  • По-малък риск от претоварване на импланти и загубата им в по-късен етап
  • Възможност за допълнителни хирургични и протетични намеси с цел стабилизиране на резултатите и получаване за задоволителни естетични резултати

Недостатъци

  • По-дълъг срок за получаване на окончателната конструкция
  • Както и при имплантирането така и при протезирането, метода на избор трябва да е индивидуален и съобразен основно с условията в устата на пациента, а не толкова с желанието му.